Przejdź do treści strony
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2018

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia PDFZ1-2018.pdf
2.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ2-2018.pdf
3.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej oraz zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ3-2018.pdf
4.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa dotyczących kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ4-2018.pdf
5.2018 12.03.2018 Zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. PDFZ5-2018.pdf
6.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ6-2018.pdf
7.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PDFZ7-2018.pdf
8.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ8-2018.pdf
9.2018 12.04.2018 Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem sali widowiskowej i innych pomieszczeń w budynku oraz usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ9-2018.pdf
10.2018 25.05.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych PDFZ10-2018.pdf
11.2018 25.05.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ11-2018.pdf
12.2018 12.06.2018 Zarządzenie w spawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ12-2018.pdf
13.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ13-2018.pdf
14.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ14-2018.pdf
15.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ15-2018.pdf
16.2018 24.07.2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ16-2018.pdf
17.2018 24.07.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ17-2018.pdf
18.2018 16.08.2018 Zarządzenie w spawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ18-2018.pdf
19.2018 16.08.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w spawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ19-2018.pdf
20.2018 17.09.2018 Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

PDFZ20-2018.pdf

PDFZ20-2018_1.pdf

PDFZ20-2018_2.pdf

PDFZ20-2018_3.pdf

21.2018 08.11.2018 Zarządzenie w sprawie skontrum księgozbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ21-2018.pdf
22.2018 27.11.2018 Zarządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych i innych walorów /czeków/ znajdujących się w kasie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  PDFZ22-2018.pdf
23.2018 28.11.2018 Zarządzenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ23-2018.pdf
24.2018 31.12.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i innych walorów znajdujących się w kasie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ24-2018.pdf
25.2018 31.12.2018 Zarządzenie w sprawie zmiany załączników do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ25-2018.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2018
  przez: Janina Pawlaczyk
 • opublikowano:
  01-02-2018 14:50
  przez: Joanna Bryś
 • zmodyfikowano:
  28-02-2019 20:11
  przez: Joanna Bryś
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
  odwiedzin: 721
Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Okólna 2
NIP: 576-11-96-083

Dane kontaktowe:

tel.: 034/35 95 068
fax: 034/35 95 068
e-mail: kultura.rudniki@wp.pl
strona www: www.kultura.rudniki.pl