Przejdź do treści strony
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest:                                                                                   

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
ul. Okólna 2
46-325 Rudniki

 1. Inspektorem ochrony danych jest:

Anna Biegańska
tel. 34 3595068

 1. Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • w innych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 2. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 3. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
 4. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2018
  przez: Joanna Bryś
 • opublikowano:
  24-05-2018 14:18
  przez: Joanna Bryś
 • zmodyfikowano:
  04-08-2020 13:46
  przez: Anna Biegańska
 • podmiot udostępniający:
  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
  odwiedzin: 649
Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach
46-325 Rudniki
ul. Okólna 2
NIP: 576-11-96-083

Dane kontaktowe:

tel.: 034/35 95 068
fax: 034/35 95 068
e-mail: kultura.rudniki@wp.pl
strona www: www.kultura.rudniki.pl