Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2018

Nr: Data: Temat: Załącznik:
1.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach, określania mierników ich realizacji oraz zasad monitorowania ich osiągnięcia PDFZ1-2018.pdf (3,45MB)
2.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ2-2018.pdf (3,52MB)
3.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej oraz zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ3-2018.pdf (4,51MB)
4.2018 31.01.2018 Zarządzenie w sprawie zasad rejestrowania aktów prawa dotyczących kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ4-2018.pdf (1,80MB)
5.2018 12.03.2018 Zarządzenie w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. PDFZ5-2018.pdf (605,25KB)
6.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ6-2018.pdf (17,88MB)
7.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji PDFZ7-2018.pdf (348,90KB)
8.2018 16.03.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ8-2018.pdf (363,97KB)
9.2018 12.04.2018 Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wynajem sali widowiskowej i innych pomieszczeń w budynku oraz usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ9-2018.pdf (1,96MB)
10.2018 25.05.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych PDFZ10-2018.pdf (1,56MB)
11.2018 25.05.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego PDFZ11-2018.pdf (913,89KB)
12.2018 12.06.2018 Zarządzenie w spawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ12-2018.pdf (442,97KB)
13.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ13-2018.pdf (628,21KB)
14.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ14-2018.pdf (439,32KB)
15.2018 12.06.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ15-2018.pdf (608,35KB)
16.2018 24.07.2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ16-2018.pdf (2,53MB)
17.2018 24.07.2018 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego bibliotekarza w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ17-2018.pdf (473,57KB)
18.2018 16.08.2018 Zarządzenie w spawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Dalachowie PDFZ18-2018.pdf (502,44KB)
19.2018 16.08.2018 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w spawie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworznie PDFZ19-2018.pdf (499,32KB)
20.2018 17.09.2018 Zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach

PDFZ20-2018.pdf (618,88KB)

PDFZ20-2018_1.pdf (18,25MB)

PDFZ20-2018_2.pdf (14,18MB)

PDFZ20-2018_3.pdf (8,87MB)

21.2018 08.11.2018 Zarządzenie w sprawie skontrum księgozbioru bibliotecznego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach PDFZ21-2018.pdf (3,19MB)
22.2018 27.11.2018 Zarządzenie w sprawie kontroli środków pieniężnych i innych walorów /czeków/ znajdujących się w kasie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  PDFZ22-2018.pdf (531,10KB)
23.2018 28.11.2018 Zarządzenie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych PDFZ23-2018.pdf (1,48MB)
24.2018 31.12.2018 Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i innych walorów znajdujących się w kasie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ24-2018.pdf (532,36KB)
25.2018 31.12.2018 Zarządzenie w sprawie zmiany załączników do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZ25-2018.pdf (1 014,25KB)