Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ROK 2021

Numer             zarządzenia              

Data  

                                             Temat                                                                                                      

Załączniki                                 

Nr 021.1.2021 08.01.2021 Zarządzenie Nr 021.1.021 w sprawie zmiany załączników do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach. PDFZarządzenie. 021.1.2021.pdf (286,41KB)
PDFZałącznik nr 1.pdf (729,27KB)
 
Nr 021.2.2021 01.02.2021 Zarządzenie Nr 021.2.2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu ZFŚS w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZarządzenie. 021.2.2021.pdf (5,54MB)
 
Nr 021.3.2021 11.02.2021 Zarządzenie Nr 021.3.2021 w sprawie ustalenia zasad pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach i filii. PDFZarządzenie 021.3.2021.pdf (471,70KB)
 
Nr 021.4.2021 10.03.2021 Zarządzenie Nr 021.4.2021 w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma "Biuletynu Informacyjnego Gminy Rudniki". PDFZarządzenie 021.4.2021.pdf (413,71KB)
 
Nr 021.5.2021 10.03.2021 Zarządzenie Nr 021.5.2021 w sprawie powołania koordynatora ds. kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach PDFZarządzenie 021.5.2021.pdf (51,97KB)

 
Nr 021.6.2021 14.05.2021 Zarządzenie Nr 021.6.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zbiorów i Komisji Skontrowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudniach i w podległych filiach w Cieciułowie, Żytniowie,  Jaworznie i Dalachowie PDFZarządzenie 021.6.2021.pdf (71,05KB)
 
Nr 021.7.2021 14.05.2021 Zarządzenie Nr 021.7.2021 w sprawie przeprowadzenia skontrum księgozbioru bibliotecznego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach filii w Dalachowie PDFZarzązdenie 021.7.2021.pdf (86,34KB)
 
Nr 021.8.2021 27.05.2021 Zarządzenie Nr 021.8.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i wyposażenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudnikach filii w Dalachowie  PDFzarządzenie-021.8.2021.pdf (1 019,41KB)
 
Nr 021.9.2021 22.07.2021 Zarządzenie Nr 021.9.2021 w sprawie selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach i filiach bibliotecznych w Dalachowie, Żytniowie, Cieciułowie i Jaworznie  PDFZarządzenie 021.9.2021.pdf (286,15KB)
 
Nr 021.10.2021 08.12.2021 Zarządzenie Nr 021.10.2021 w sprawie wyznaczenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach dnia wolnego od pracy w zamiana za święto przypadające w sobotę PDFZarządzenie 10.2021.pdf (64,49KB)
 
Nr 021.11.2021 29.12.2021 Zarządzenie Nr 021.11.2021 w sprawie inwentaryzacji środków pieniężnych i innych walorów znajdujących się w kasie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach  PDFZarządzenie 021.11.2021.pdf (94,24KB)